Skip to main content

Nationell Patientenkät

Nationell patientenkät är ett samlingsnamn på återkommande nationella undersökningar om hur patienter upplever bemötande, behandling, tillgänglighet och andra aspekter av hälso- och sjukvården.

Mätningarna genomförs vartannat år inom primärvård, specialiserad somatisk vård och psykiatrisk vård, samt akutmottagningar.

Du kan visa resultatet för alla vårdcentraler i Södertälje genom att välja följande på patientenkat.se:
Sverige > Stockholm > Södertälje > ”Välj alla” knapp

Nedan ser du resultaten från Patientenkäten 2023 i Södertälje