Skip to main content

Välkommen till Kringlans Vårdcentrum, hur kan vi hjälpa dig?

Din Vårdcentral i Södertälje

Kringlans Vårdcentrum är vårdcentralen som har ett helhetsperspektiv på din hälsa, både när du blivit sjuk men också din förebyggande hälsa. Vår ambition är att erbjuda dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande när du besöker vår vårdcentral i Södertälje.

Hos oss är allt samlat under ett tak: vårdcentral, husläkarmottagning, distriktssköterskor, diabetesmottagning, psykoterapimottagning, vaccination m.m. All kompetens på ett ställe – för hela familjen! Högkostnadsskydd och frikort gäller.

Välkommen in till Kringlans Vårdcentrum på Lovisinsgatan 3 i Södertälje.

Bästa Vårdcentralen i Södertälje enligt Patientenkät!

Kringlans Vårdcentrum får toppbetyg av patienterna i Nationell Patientenkät 2023

NYHET! Medicinsk Fotvård

Nu utökar vi  vårt vårdutbud med Medicinsk Fotvård. All kompetens på ett ställe, för hela familjen!

E-Tjänster

Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster har du som är listad hos oss möjlighet till att förnya recept, Boka tid, avboka eller omboka en tid m.m.

Vårdutbud

All kompetens samlad under ett tak – för hela familjen!

Senaste från Folkhälsomyndigheten

 • Viktigt att de yngsta barnen skyddas från kikhosta
  på 3 juli, 2024 kl. 07:00

  Kikhosta kan vara livshotande för små barn, och antalet rapporterade fall av sjukdomen fortsätter att öka i Sverige. Därför är det viktigt att vaccinera små barn och att skydda spädbarn från smitta. Även…

 • Mindre intensiv säsong för luftvägsvirus
  på 26 juni, 2024 kl. 10:00

  Vinterns spridning av luftvägsvirus bedöms som helhet ha varit mindre intensiv än föregående säsong under toppveckorna eftersom spridningen av influensa, covid-19 och RS-virus inte kulminerade samtidigt och topparna blev lägre.

 • Antibiotikaförsäljningen och antibiotikaresistensen fortsätter att öka visar årsrapport
  på 26 juni, 2024 kl. 07:14

  Under 2023 fortsatte antibiotikaförsäljningen att öka i Sverige. Samtidigt fortsatte antibiotikaresisten att öka, och antalet fall med bakterier med ESBL-CARBA var det högsta någonsin. Det visar rapporten Swedres-Svarm 2023…

Dagens Pollenrapport

_meta->totalRecords1
_meta->offset0
_meta->limit100
_meta->count1
_links->0->hrefhttps://api.pollenrapporten.se/v1/forecasts?offset=0&limit=100&region_id=2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a2a2a303a32&current=True
_links->0->relself
items->0->id2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-323a31383832
items->0->regionId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a2a2a303a32
items->0->startDate2024-07-19
items->0->endDate2024-07-22
items->0->textUnder fredag och lördag väntar vi måttliga till höga halter av gräspollen, måttliga halter under söndagen och låga till måttliga halter på måndag. Under perioden väntar vi även låga halter av gråbopollen.
items->0->levelSeries->0->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323233
items->0->levelSeries->0->level0
items->0->levelSeries->0->time2024-07-19T00:00:00
items->0->levelSeries->1->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323236
items->0->levelSeries->1->level0
items->0->levelSeries->1->time2024-07-19T00:00:00
items->0->levelSeries->2->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323330
items->0->levelSeries->2->level0
items->0->levelSeries->2->time2024-07-19T00:00:00
items->0->levelSeries->3->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323331
items->0->levelSeries->3->level0
items->0->levelSeries->3->time2024-07-19T00:00:00
items->0->levelSeries->4->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323332
items->0->levelSeries->4->level0
items->0->levelSeries->4->time2024-07-19T00:00:00
items->0->levelSeries->5->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323335
items->0->levelSeries->5->level0
items->0->levelSeries->5->time2024-07-19T00:00:00
items->0->levelSeries->6->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323337
items->0->levelSeries->6->level0
items->0->levelSeries->6->time2024-07-19T00:00:00
items->0->levelSeries->7->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323433
items->0->levelSeries->7->level4
items->0->levelSeries->7->time2024-07-19T00:00:00
items->0->levelSeries->8->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323530
items->0->levelSeries->8->level1
items->0->levelSeries->8->time2024-07-19T00:00:00
items->0->levelSeries->9->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323533
items->0->levelSeries->9->level0
items->0->levelSeries->9->time2024-07-19T00:00:00
items->0->levelSeries->10->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323233
items->0->levelSeries->10->level0
items->0->levelSeries->10->time2024-07-20T00:00:00
items->0->levelSeries->11->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323236
items->0->levelSeries->11->level0
items->0->levelSeries->11->time2024-07-20T00:00:00
items->0->levelSeries->12->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323330
items->0->levelSeries->12->level0
items->0->levelSeries->12->time2024-07-20T00:00:00
items->0->levelSeries->13->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323331
items->0->levelSeries->13->level0
items->0->levelSeries->13->time2024-07-20T00:00:00
items->0->levelSeries->14->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323332
items->0->levelSeries->14->level0
items->0->levelSeries->14->time2024-07-20T00:00:00
items->0->levelSeries->15->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323335
items->0->levelSeries->15->level0
items->0->levelSeries->15->time2024-07-20T00:00:00
items->0->levelSeries->16->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323337
items->0->levelSeries->16->level0
items->0->levelSeries->16->time2024-07-20T00:00:00
items->0->levelSeries->17->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323433
items->0->levelSeries->17->level4
items->0->levelSeries->17->time2024-07-20T00:00:00
items->0->levelSeries->18->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323530
items->0->levelSeries->18->level1
items->0->levelSeries->18->time2024-07-20T00:00:00
items->0->levelSeries->19->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323533
items->0->levelSeries->19->level0
items->0->levelSeries->19->time2024-07-20T00:00:00
items->0->levelSeries->20->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323233
items->0->levelSeries->20->level0
items->0->levelSeries->20->time2024-07-21T00:00:00
items->0->levelSeries->21->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323236
items->0->levelSeries->21->level0
items->0->levelSeries->21->time2024-07-21T00:00:00
items->0->levelSeries->22->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323330
items->0->levelSeries->22->level0
items->0->levelSeries->22->time2024-07-21T00:00:00
items->0->levelSeries->23->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323331
items->0->levelSeries->23->level0
items->0->levelSeries->23->time2024-07-21T00:00:00
items->0->levelSeries->24->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323332
items->0->levelSeries->24->level0
items->0->levelSeries->24->time2024-07-21T00:00:00
items->0->levelSeries->25->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323335
items->0->levelSeries->25->level0
items->0->levelSeries->25->time2024-07-21T00:00:00
items->0->levelSeries->26->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323337
items->0->levelSeries->26->level0
items->0->levelSeries->26->time2024-07-21T00:00:00
items->0->levelSeries->27->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323433
items->0->levelSeries->27->level3
items->0->levelSeries->27->time2024-07-21T00:00:00
items->0->levelSeries->28->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323530
items->0->levelSeries->28->level1
items->0->levelSeries->28->time2024-07-21T00:00:00
items->0->levelSeries->29->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323533
items->0->levelSeries->29->level0
items->0->levelSeries->29->time2024-07-21T00:00:00
items->0->levelSeries->30->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323233
items->0->levelSeries->30->level0
items->0->levelSeries->30->time2024-07-22T00:00:00
items->0->levelSeries->31->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323236
items->0->levelSeries->31->level0
items->0->levelSeries->31->time2024-07-22T00:00:00
items->0->levelSeries->32->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323330
items->0->levelSeries->32->level0
items->0->levelSeries->32->time2024-07-22T00:00:00
items->0->levelSeries->33->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323331
items->0->levelSeries->33->level0
items->0->levelSeries->33->time2024-07-22T00:00:00
items->0->levelSeries->34->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323332
items->0->levelSeries->34->level0
items->0->levelSeries->34->time2024-07-22T00:00:00
items->0->levelSeries->35->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323335
items->0->levelSeries->35->level0
items->0->levelSeries->35->time2024-07-22T00:00:00
items->0->levelSeries->36->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323337
items->0->levelSeries->36->level0
items->0->levelSeries->36->time2024-07-22T00:00:00
items->0->levelSeries->37->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323433
items->0->levelSeries->37->level2
items->0->levelSeries->37->time2024-07-22T00:00:00
items->0->levelSeries->38->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323530
items->0->levelSeries->38->level1
items->0->levelSeries->38->time2024-07-22T00:00:00
items->0->levelSeries->39->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323533
items->0->levelSeries->39->level0
items->0->levelSeries->39->time2024-07-22T00:00:00
items->0->levelSeries->40->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323233
items->0->levelSeries->40->level0
items->0->levelSeries->40->time2024-07-23T00:00:00
items->0->levelSeries->41->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323236
items->0->levelSeries->41->level0
items->0->levelSeries->41->time2024-07-23T00:00:00
items->0->levelSeries->42->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323330
items->0->levelSeries->42->level0
items->0->levelSeries->42->time2024-07-23T00:00:00
items->0->levelSeries->43->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323331
items->0->levelSeries->43->level0
items->0->levelSeries->43->time2024-07-23T00:00:00
items->0->levelSeries->44->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323332
items->0->levelSeries->44->level0
items->0->levelSeries->44->time2024-07-23T00:00:00
items->0->levelSeries->45->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323335
items->0->levelSeries->45->level0
items->0->levelSeries->45->time2024-07-23T00:00:00
items->0->levelSeries->46->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323337
items->0->levelSeries->46->level0
items->0->levelSeries->46->time2024-07-23T00:00:00
items->0->levelSeries->47->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323433
items->0->levelSeries->47->level2
items->0->levelSeries->47->time2024-07-23T00:00:00
items->0->levelSeries->48->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323530
items->0->levelSeries->48->level1
items->0->levelSeries->48->time2024-07-23T00:00:00
items->0->levelSeries->49->pollenId2a2a2a2a-2a2a-4a2a-aa2a-2a313a323533
items->0->levelSeries->49->level0
items->0->levelSeries->49->time2024-07-23T00:00:00

Källa: Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet
Mätstation: Stockholm