Skip to main content

Astma- & KOL-mottagning

Astma- & KOL-mottagning hjälper dig med astma- och KOL-utredningar genom en spirometriundersökning.

Spirometriundersökning

Långdragen hosta eller pip i luftvägarna kan orsakas av en underliggande lungsjukdom som astma eller en kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dessa och andra lungsjukdomar diagnostiseras genom ett särskilt lungfunktionstest som kallas spirometri.

På vår mottagning kan din läkare ordinera en spirometri som en del i din lungfunktionsutredning.

För dig som redan vet att du har astma eller KOL kan det vara bra att göra regelbundna årskontroller för att din läkare ska kunna se över din medicinering.

Spirometri bokas i samråd med din läkare.