Disktriktssköterskemottagning

På distriktssköterskemottagningen bedömer vi ditt vård- och behandlingsbehov och ser till att du får den hjälp du behöver. Vi har ett nära samarbete med våra kollegor på vårdcentralen. Distriktssköterskorna kan även skriva ut vissa receptbelagda mediciner och hjälpmedel.

 

På vår mottagning kan vi hjälpa dig med bland annat:

  • Hemsjukvård
  • Sårvård
  • Omläggningar
  • Borttagning av stygn
  • Blodtrycksmätning
  • Bedömning av utslag och eksem
  • Vaccinationer
  • Råd och stöd i livets alla skeden
  • Rökavvänjning, tobaksprevention

Öppettider

Mån-Fre: kl.8:00-17:00

Lättakut

Mån-Fre: kl.9:30-11:30

Övriga tider hänvisas patienter till
Husläkarjouren 08-123 677 00.