Skip to main content

Livsstilsmottagning

Syftet med livsstilsmottagningen är att få dig som patient att må bättre och minska risker för ohälsa. På Livsstilsmottagningen finns distriktssköterskor som vägleder och ger stöd till dig som vill göra livsstilsförändringar.

Distriktssköterskorna på livsstilsmottagningen har god, uppdaterad kunskap och är lyhörda för att kunna erbjuda dig individuella planer och lösningar.

Mottagningen erbjuder basal kostrådgivning, råd vid tobaksstopp, enklare råd om alkohol och fysisk aktivitet (förskrivning av FaR-recept).

Vi använder motiverande samtal och gör regelbundna uppföljningar och har även möjlighet att vid behov skicka remiss till sjukgymnast, arbetsterapeut eller dietist.