Skip to main content

Psykoterapimottagning

Psykoterapimottagning tar emot både för enskilda samtal och i grupp. Samtalen sker under sekretess, dvs det som sägs i rummet stannar mellan dig och psykoterapeuten. Du behöver bara vara listad på Kringlans vårdcentrum så är Du välkommen!

Det kan t.ex handla om stöd- och krissamtal i samband med sorg, trauma eller livskriser. Vi kan alla drabbas av kriser i livet, att bli arbetslös, sjuk, råka ut för en olycka, skilsmässa,/separation eller förlora en nära anhörig. Sorg och stressreaktioner är vanliga i sådana situationer. Genom samtalen får Du hjälp att förstå Dina reaktioner och hur Du kan hjälpa Dig på bästa sätt.

Här följer några andra exempel på vad Du kan få hjälp med:

 • Stress
 • Nedstämdhet, depression
 • Sömnbesvär
 • Oro och negativa tankar som påverkar din vardag
 • Tvångstankar, tvångssyndrom
 • Fobier, tex social fobi, fobi för ormar, höjder, trånga utrymmen
 • Ångest, panikattacker eller rädsla för speciella situationer
 • Relationsproblem och separationer
 • Arbetsplatsrelaterade problem
 • Kronisk smärta
 • Ätstörningar